Vyřešíme právě Váš obor

 

přesně tak, jak to potřebujete

Vyřešíme právě Váš obor

přesně tak, jak to potřebujete

Evidujte cokoli

 • Smysluplná implementace libovolných záznamů, které si přejete evidovat
 • Více jak 300 různých typů polí ke konfiguraci obsahu záznamu
 • Kdykoli můžete současné nastavení upravit
 • Všechny Vaše individuální nastavení jsou automaticky podporovány všemi aplikacemi, nastavením oprávnění i vyhodnocováním
 • Ke každému Vašemu poli automaticky sledujeme jeho historii změn

Podchyťte jakékoli procesy

 • Modelování procesů v uživatelském prostředí ETISu
 • Vlastní modelování plně automatizovaných procesů
 • Vlastní modelování procesů, které mají vést uživatele
 • Definování životních cyklů typů záznamů
 • Procesy podporují Vámi přidaná pole i data
 • Definování procesů podle oprávnění, pozic i rolí

Automatizujte si práci

 • Žádné nelogické, technické, ani složité postupy
 • Uzpůsobení všeho tak, jak Vám vyhovuje
 • Úspora času pro Váš skutečný business
 • Náskok před konkurencí
 • Kdykoli své procesy můžete bezplatně upravit

Přizpůsobte si cokoli

 • Plně dynamické prostředí
 • Veškeré naše aplikce kdykoli k dispozici a přizpůsobené právě Vašim datům
 • Plně určujete vzhled libovolné obrazovky do nejmenších detailů
 • Různí uživatelé mohou mít různé rozvržení ETISu, aby pro ně byl co nejužitečnější
 • Detailní nastavení oprávnění

Veškerá obchodní tajemství pod kontrolou

A aniž by Vás to brzdilo byrokracií. Prostředí, funkce i obsah ETISu je Vám vždy přizpůsobeno na 100%

Dokumenty

 • Inteligentní evidence všech Vašich smluv s dodavateli, klienty, zaměstnanci… ale i směrnic, metodik a dalších libovolných dokumentů
 • Sledujeme relevantní parametry dokumentů, které můžete vyhodnocovat
 • Životní cyklus dokumentů odpovídající Vaší firmě a typu dokumentu
 • Detailní řízení oprávnění uživatelů
 • Sledování přečtených dokumentů

Generování na míru

 • Vaše vlastní logika generování dokumentů
 • Detailní seskládání částí dokumentů do komplexního celku, podle toho, jaké parametry zaškrtáte
 • Automatické generování úplných dokumentů v PDF a MS Word podle Vašich pravidel
 • Automatické vyplňování PDF šablon podle Vašich pravidel
 • Editace souborů MS Office přímo v ETISu

Bez námahy

 • Logiku seskládání dokumentů definujete přímo v ETISu a můžete ji kdykoli svobodně upravovat v přehledném diagramu
 • Hlídání termínů smluv a dokumentů
 • Systém upozroňování uživatelů na důležité informace
 • Schvalovací proces (postupný i hromadný)
 • Hlídání plnění smluv

Vyhodnocení

 • Vyhodnocování dat v reálném čase
 • Vyhodnocování podle konfigruace a vlastností dokumentů
 • Sledování vývoje stuktury, typů i vlastnostní smluv
 • Revoluční dynamické analyzování dat na základě fulltextového vyhledávání.
 • Absolutní svoboda tvorby vlastních analýz – tabulek i kontingenčních tabulek a grafů

Za stabilním cashflow

A aniž by Vás brzdilo byrokracií. Prostředí, funkce i obsah ETISu je Vám vždy přizpůsobeno na 100%

Faktury

 • Automatická příprava obsahu faktur či podkladů k fakturaci
 • Generování dokumentů faktur či podkladů k fakturaci v libovolné grafické podobě
 • Možnost rovnou odesílat klientům
 • Evidence přijatých i vystavených faktur
 • Vystavování faktur či podkladů k fakturaci dle Vašich pravidel, nebo pravidelných intervalech

Klienti

 • Všechny data Vašich klientů na jednom místě – snadno dohledatelná a propojená do kontextu
 • Stahování informací o klientech z veřejných rejstříků
 • Detailní přehled o výnosech a platební morálce
 • Automatická kategorizace klientů podle obratu, splatností a čehokoli jiného

Automatizace

 • Automatická příprava pravidelně opakujících se faktur
 • Synchornizace s bankovním účtem a automatické potvrzování úhrad faktur
 • Interní upozorňování na faktury po splatnosti včeně mailového upozornění klientů
 • Rozesílání faktur Vašim klientům na základě Vaše potvrzení

Vyhodnocení

 • Vyhodnocování dat v reálném čase
 • Sledování cashflow, platební morálky, zisku, DPH a cokoli Vás napadne
 • Revoluční dynamické analyzování dat na základě fulltextového vyhledávání.
 • Absolutní svoboda tvorby vlastních analýz – tabulek i kontingenčních tabulek a grafů

Pro stabilní růst a efektivní provoz

Prostředí, funkce i obsah ETISu je Vám vždy přizpůsobeno na 100%

Projekty

 • Přehled všech projektů
 • Detailní celkové statistiky, ale i každého projektu
 • Finanční plánování a skutečné plnění
 • Plánování kapacit Vašich pracovníků
 • Sledování interních nákladů i nákladů externích dodavatelů
 • Přehledy pomocí Ganttova diagramu

Plánování

 • Plánování milníků projektů
 • Automatické i manuální plánování pravidelného plnění na projektech a kapacit
 • Možnost automatické přípravy i vystavení podkladů pro faktury na základě dokončení plánu
 • Plánování úkolů a kapacit na projekt včetně jejich posloupnosti

Proces

 • Průvodce zakládání projektu pro nastavení všech detailů
 • Upozorňování na plnění plánu a odchylky
 • Shvalovací proces (např. rozsahu a rozpočtu projektu)
 • Hlídání termínů a rozpočtu projektů
 • Automatizované procesy při řešení projektů
 • Automatická aktualizace plnění milníků a plánů

Vyhodnocení

 • Vyhodnocování dat v reálném čase
 • Sledování efektivity
 • Odhalení slabých míst
 • Revoluční dynamické analyzování dat na základě fulltextového vyhledávání.
 • Absolutní svoboda tvorby vlastních analýz – tabulek i kontingenčních tabulek a grafů

Za lepšími výsledky

Prostředí, funkce i obsah ETISu je Vám vždy přizpůsobeno na 100%

Pracovníci

 • Sledování vytíženosti a efektivity jednotlivých pracovníků
 • Plánování kapacit a jejich plnění (týdení / měsíční a další plány)
 • Upozorňování na čerpané / přečerpané kapacity lidí
 • Plánování a vyhodnocování KPI
 • Možnost tvorby podkladů pro výplaty pracovníků s reflektováním hodnot plnění plánu

Úkoly

 • Přehledná a plně srozumitelná evidence Vašich úkolů
 • Možnost vykazování času
 • Automatický odhad nákladů na splnění úkolu a výsledná skutečnost
 • Kontext úkolů s dalšími částmi ETISu
 • Možnost převedení úkolů do faktury pro Vaše klienty (podivejte se na Faktury)
 • Perfektně sehraný s našim řešením Projektům

Proces

 • Plné respektování Vašich procesů se všemi stavy i posloupnostmi jednotlivých fází úkolů
 • Inteligentní hlídání termínů
 • Proces schvalování
 • Inteligentní systém notifikací a připomínání pracovníkům
 • ETIS se sám dotazuje uživatelů na informace, které potřebujete
 • Kategorizace vykázaných činností s různými sazbami

Vyhodnocení

 • Vyhodnocování dat v reálném čase
 • Sledování efektivity plnění úkolů, pracovníků a čehokoli dalšího
 • Odhalení slabých míst
 • Revoluční dynamické analyzování dat na základě fulltextového vyhledávání.
 • Absolutní svoboda tvorby vlastních analýz – tabulek i kontingenčních tabulek a grafů

Vylepšete obchod

Prostředí, funkce i obsah ETISu je Vám vždy přizpůsobeno na 100%

Klienti

 • Praktické zákládání klientů – stahování dat o klientech z veřejných rejstříků
 • Všechna data Vašich klientů na jednom místě – srozumitelně znázorněná, snadno dohledatelná a propojená do kontextu
 • Detailní a dynamická analýza každého klienta podle toho, co Vás zajímá
 • Intuitivní a praktický přehled kontaktů
 • Úplná historie klienta na jednom místě
 • Chytrá správa kontaktů

Obchodníci

 • Celá pracovní agenda obchodníka
  Vedení obchodních aktivit na pár kliků
 • Sledování efektivity, úspěšnosti, nebo výnosnosti činnosti Vašich obchodníků
 • KPI – Výkonnostní metriky
 • Komplexní systém oprávnění – každý uvidí jen to, co má vidět
 • ETIS jde obchodníkům naproti a navrhuje jim, co doplnit a stejně tak např. hlídá aktuálnost jejich obchodních případů

Obchodní proces

 • Obchodní proces i jeho fáze jsou nastaveny přímo pro Vás na míru
 • Správa Obchodních příležitostí a Leadů
 • Generování vyplněných dokumentů podle Vaší logiky
 • Automatizace práce a schvalovací proces
 • Systém se sám dotazuje obchodníků na potřebné informace a na pozadí tak kontroluje dodržování nastavených procesů.
 • Nastavení upozornění na všechny důležité informace a činnosti dle Vašich představ

Vyhodnocení

 • Vyhodnocování dat v reálném čase
 • Sledování efektivity obchodu
 • Odhalení slabých míst
 • Revoluční dynamické analyzování dat na základě fulltextového vyhledávání.
 • Absolutní svoboda tvorby vlastních analýz – tabulek i kontingenčních tabulek a grafů

A ještě toho je daleko víc

ETIS obsahuje celou řadu aplikací, které se neustále rozrůstají.

Kalendář, jak ho všichni známe.

 • Snadné vytváření událostí do kalendáře
 • Synchronizace s Google účtem, Exchange serverem nebo Kerio
 • Rozlišení časového období na dny, týdny, pracovní týdny a měsíce
 • Vytváření událostí přímo v návaznosti na klienty, obchodní případy nebo další informace sledované systémem. Neptá se Vás na zbytečnosti
 • Dokonalý přehled o historii i plánu schůzek a událostí. A to ve vazbě na konkrétní data (Klienty, Obchodní příležitosti, apod.)
 • Sdílení kalendářů v rámci systému

Aplikace, co Vám umožní vyhodnotit cokoli.

 • Vytvořte si libovolnou vlastní analýzu formou klasické tabulky, kontingenční tabulky, nebo grafů, a to v pár kliknutích.
 • Libovolnou sestavu můžete sdílet ostatním uživatelům systému – ti automaticky uvidí jen ta data, ke kterým mají oprávnění.
 • Vždy aktuální data.
 • Rozsáhlé možnosti filtrování sestav.
 • I když si přidáte vlastní nová políčka na záznam, analýzy je ihned umí vyhodnocovat.
 • Můžete vytvářet vyhodnocení napříč celým systémem, protože systém automaticky vytváří vztahy (relace) mezi záznamy.
 • Všechny sestavy můžete exportovat do MS Excel.

Aplikace Správce souborů umožňuje spravovat soubory – a to jak přímo na záznamech, tak obecně Vaše soukromé soubory.

 • Nahrávejte libovolné soubory.
  Chová se a vypadá tak, jak jste všichni zvyklí.
 • Vybrané typy souborů prohlížejte přímo v systému (obrázky, video, audio, pdf apod.).
 • Každý uživatel má svůj osobní prostor pro nahrávání souborů.
 • Soubory MS Office můžete editovat přímo v systému.
 • Sdílejte soubory a složky s ostatními uživateli systému. S možností volby oprávnění k přístupu k nasdíleným souborům a složkám.
 • Možnost kontroly přečtení vložených souborů ostatními uživateli.
 • Můžete přidávat příspěvky a komentovat je.
 • Můžete označovat ostatní uživatele, jim pak přijde upozornění.
 • K příspěvkům můžete přidávat libovolné soubory.
 • Příspěvky mohou být obecné, nebo se vztahovat ke konkrétním datům v systému.
 • Příspěvek se může týkat i několika témat najednou – objeví se pak u všech zmíněných záznamů.
 • Podporuje přidávání souborů. A z vloženého URL udělá přehledný náhled. Klidně si vložte třeba i videa z YouTube.
 • Příspěvky se automaticky označují k té části systému, kde je napíšete.
 • Podporujeme širokou škálu formátování vkládaných textů, např. včetně odškrtávacích seznamů.

 • Zobrazení celé historie i budoucnost každého záznamu na časové ose.
 • Promítání veškerých akcí na časové ose, tudíž si na první pohled uděláte obrázek o historii i budoucnosti záznamu.
 • Sledování všeho – změny hodnoty, termíny sezbírané z dat na záznamu, události, funkce ostatních aplikací – prostě vše, co uznáte za vhodné.
 • Můžete si libovolně určit, jaká data Vám má Timeline zobrazovat. A podle potřeby to kdykoli to změnit.
 • Jednoduše a přehledně uvidíte Vaše otevřené obchodní případy, úkoly, leady a cokoli dalšího.
 • Záznamy jsou roztříděny do sloupečků podle jejich fází (resp. stavů).
 • Posouvejte záznamy jednoduše přetažením mezi sloupečky. ETIS se rovnou zeptá na to, co k dané fázi potřebuje.
 • Posuny fází odpovídají Vašim nadefinovaným procesům.
 • Okamžitý přehled hodnot po jednotlivých fázích.
 • Všechno je jasné a přehledné na první pohled.

Už nikdy Vám nic neunikne a vždy se o všem dozvíte včas.

 • Každý uživatel dostává notifikace o tom, co se ho týká.
 • Ale posouváme to dál – U vybraných notifikacích Vám ETIS dá k dispozici rovnou tlačítka s možnostmi, co dělat. Protože proč se někam dál proklikávat? Funkce, které Vám ETIS nabídne a i to, jak se podle nich zařídí je jen na Vás.
 • Notifikace přichází v reálném čase.
 • Notifikace i jejich funkce jsou propojeny s Workflow.
 • Nespočet scénářů… vystavení faktury? získání obchodního případu? přečerpání kapacit úkolů? připomenutí termínů? ETIS se třeba i ptá rovnou na to, jak Vám dopadla schůzka.. cokoli Vás napadne.
 • Znázorněte svá libovolná data pomocí Ganttova diagramu na pár kliknutí – úkoly, příležitosti, projekty a jejich milníky, faktury v čase, cokoli…
 • Svobodně můžete upravovat a definovat podobu diagramu.
 • Můžete přímo v diagramu posouvat, editovat i vytvářet nové záznamy.
 • Náš Ganttův diagram podporuje neomezeně vrstev a dat.

ETIS umožňuje definovat vlastní firemní procesy, i té nejsložitější logiky. I proto bude Váš ETIS jedinečný a vždy na míru.

 • Svobodná tvorba procesů nad libovolnými typy dat.
 • Procesy mohou vést uživatele, nebo se vykonávat úplně automatizovaně.
 • Procesy pracují s elementy podmínek, změn dat, vykonání funkcí, menu pro uživatele a další..
 • Worflow dokáže vyžádat data od uživatelů, rozesílat emaily, notifikace, vytvářet nové záznamy, editovat je, editovat záznamy, které mají vztah k zdrojovému záznamu, vyhodnocovat hlasování, používat správce souborů, vkládat příspěvky do diskusí a je toho daleko více..
 • Lze vytvářet různé typy diagramů – Procesy, Životní cykly záznamů, nebo logiku vzniku dokumentů
 • Změny v nastavení procesů se projevují ihned.
 • Procesy podporují právě Vaše data!
 • Nekonečné možnosti
 • Stahování dat z jiného systému.
 • Konfigurace rovnou v uživatelském prostředí a okamžitě funkční.
 • Můžete získaná data svobodně mapovat na jakékoli Vaše data.
 • Podpora formátů XML a JSON.
 • Odesílání informací do externích systémů – v kontextu životního cyklu
  daného záznamu (např. až v okamžiku kdy se vystaví faktura, pošleme její data do účetního systému apod.).

Nejjednodušší import, jaký si dokážete představit. Stačí Vám data v tabulce.
…o to ostatní se postará ETIS.

 • Do ETISu lze importovat data jednoduše ve formě tabulky.
 • ETIS sám rozezná všechny typy polí a zachová jejich správné formátování
 • Můžete tak hromadně zakládat nové záznamy, ale i je tak editovat – ETIS sám rozezná, co je k vytvoření a co k editaci.
 • Nad importovanými daty vykoná procesy z Workflow, pokud je to žádoucí (a třeba Vám tak může i Vaše data opravit).
 • Nové změny se v ETISu projeví ihned.

Pro velmi specifické a unikátní požadavky ETIS umožňuje vytvořit vlastní logiku přímo pro různé typy záznamů přímo v grafickém prostředí systému.

 • Vaše úpravy funkcí v kódu se v ETISu projeví IHNED.
 • Funkce lze psát pomocí standardního JavaScriptu.
 • Máte k dispozici všechny data ze záznamu a můžete je pomocí kódu svobodně upravovat.
 • Napsané funkce se na záznamu vykonávají v reálném čase – IHNED a dokáže za Vás i dokončovat věty
 • Funkce se mohou vykonávat jen při klíčových okamžicích (otevření záznamu, změny hodnoty, uložení apod.).
 • Neomezené možnosti vlastní unikátní logiky.
 • Lišta je vždy na dosah a umocňuje rychlost a Vaší orientaci v ETISu.
 • Obsah funkcí v liště je libovolně nastavitelný.
 • Fulltextové vyhledávání napříč vším v ETISu.
 • Snadné vyhledávání kontaktů – ETIS si adresář vytváří automaticky a je v něm vše a každý, kdo má kontaktní údaje.
 • Přehled upozornění, které přiskakují v reálném čase a rovnou Vám můžou nabízet relevantní funkce.
 • Nabídka s dlaždicemi pro snazší orientaci v systému.
 • Aplikace – umožňují Vám na aktuální plochu vložit jakýkoli widget aplikace – který se automaticky sám přizpůsobí podle toho, kde se zapně.

Dejte Vaší firmě technologie budoucnosti

733 737 071
733 737 077

Napište nám a my se Vám obratem ozveme